Igor KrižnarAsist. Igor Križnar, dr. dent. med.

Diplomiral je leta 2006 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in se zaposlil kot asistent na Medicinski fakulteti, Katedri za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa. Strokovni naslov specialist za zobne bolezni in endodontijo je pridobil leta 2014. Do konca leta 2015 je kot asistent na Medicinski fakulteti poleg vodenja kliničnih in predkliničnih vaj s študenti opravljal tudi raziskovalno delo, kot zobozdravnik specialist pa je delal tudi na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Od decembra 2015 deluje v privatni praksi, kjer se ukvarja s splošnim zobozdravstvom in z zahtevnejšim endodonskim zdravljenjem pacientov. Septembra 2016 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv priprave dostopne preparacije in sredstev za izpiranje na tesnjenje začasnih plombirnih materialov« in pridobil naslov doktor znanosti s področja dentalne medicine.

Objavil je več prispevkov v domačih in tujih strokovnih revijah in aktivno sodeloval na številnih simpozijih in kongresih doma in v tujini.Bibliografija

Strokovni članki

1. Križnar, Igor/ Šprogar, Špela/ Drevenšek, Martina, Vaupotič T, Drevenšek G (2008) Cetirizine, a histmanine H1 receptor antagonist, decreases the first stage of orthodontic tooth movement in rats. Inflamm. res. 57, Supplement 1, 2008; S29- S30.

2. Šprogar, Špela/ Križnar, Igor/ Drevenšek, Martina/ Vaupotič, T/ Drevenšek. G (2008) Famotidine, a H2 receptor antagonist, decreases the late phase of  orthodontic tooth movement in rats.  Inflamm. res. 57, Supplement 1, 2008; S01 – S02. [COBISS.SI-ID]

3. Križnar, Igor/ Fidler, Aleš (2009) Pomen koronarne zapore po zaključenem endodontskem  zdravljenju. Zobozdrav Vestn 2009; 64; 71-78. [COBISS.SI-ID]

4. Križnar, Igor/ Fidler, Aleš (2011)  Vrste adhezivnih sistemov  in mehanizem   njihove vezave na sklenino ter dentin. Zobozdrav Vestn 2011;


  Objavljeni strokovni prispevki na konferenci

  1. Križnar, Igor/ Šprogar, Špela/ Drevenšek, Martina/ Drevenšek, Gorazd (2007)  Cetirizine, H3 receptor antagonist, decreases the first stage of orthodontic tooth movement in rats. European Histamine Research Society, XXXVI Annual Meeting, Florence, Italy,  9. – 12. maj 2007. [COBISS.SI-ID]

  2. Šprogar, Špela/ Križnar, Igor/ Drevenšek, Martina/ Vaupotič,Tomaž/ Drevenšek, Gorazd (2007) Famotidine, a H2 receptor antagonist, decreases the late phase of orthodontic tooth movement in rats.  European Histamine Research Society, XXXVI Annual Meeting, Florence, Italy, 9th – 12th May 2007. [COBISS.SI-ID]

  3. Križnar, Igor/ Šprogar, Špela/ Vaupotič, Tomaž/ Drevenšek, Martina (2007).  Effect of selective H1 receptor antagonist on tooth movement in rats. 83rd Congress of the European Orthodontic Society. Berlin, Deutschland, 20.- 24. junij 2007. [COBISS.SI-ID]

  4. Šprogar. Š, Križnar I, Vaupotič T, Plemenitaš A, Drevenšek M (2007). Expression of ETA and ETB  receptor sub-types during tooth movement in rats. 83rd Congress of the European Orthodontic Society. Berlin, Deutschland, 20.- 24. junij 2007.

  5. Križnar, Igor/ Fidler, Aleš (2009) Pomen koronarne zapore po zaključenem endodontskem  zdravljenju in dejavniki, ki vplivajo nanjo. 13. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled, Slovenija, 3. - 4. april 2009. [COBISS.SI-ID]

  6. Meh, Alja/ Šprogar, Špela/ Križnar, Igor/ Cör, Andrej/ Drevenšek, Martina (2009) Effect of Histamine Antagonists on Bone Modelling During Orthodontic Tooth Movement in Rats. 85th Congress of the European Orthodontic Society, Helsinki, Finland, 10. – 14. junij 2009. [COBISS.SI-ID]

  Prispevki na konferencah brez natisa

  1. Križnar, Igor (2007).  Effect of selective H1 receptor antagonist on tooth movement in rats. 83rd Congress of the European Orthodontic Society. Berlin, Deutschland, 20. - 24. junij 2007. [COBISS.SI-ID]

  2. Križnar, Igor/Fidler, Aleš (2009) Pomen koronarne zapore za izid endodontskega zdravljenja. 13. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled, Slovenija, 3. - 4. april 2009.

  3. Križnar, Igor/ Fidler, Aleš (2010) Tesnost plombirnih materialov za zaporo endodontske dostopne preparacije. XXIV. republiški strokovni seminar DZDS, Rogaška Slatina, Slovenija, 11. - 13. november 2010.

  4. Križnar, Igor/Fidler, Aleš (2011) Pregled sodobnih polnilnih koreninskih sistemov.  14. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled, Slovenija, 8.-9. april 2011.