Koreninsko zdravljenje zahtevnejših primerov


Mikroskop in endodontsko zdravljenje  

Sodobno koreninsko zdravljenje zahteva čim bolj natančno delo, uporabo sodobne endodontske opreme (operativni mikroskop, ultrazvočni aparat, Ni-Ti inštrumenti) in posebno strokovno znanje, s čimer zagotovimo večjo uspešnost koreninskega zdravljenja. Najpomembnejša pridobitev za kakovost koreninskega zdravljenja je uporaba operativnega mikroskopa, ki z boljšo osvetlitvijo in povečavo delovnega polja omogoča prikaz največjih podrobnosti zobne zgradbe, prav tako pa tudi uporabo sodobnih tehnike dela (mikrokirurške tehnike).


Anatomske različice v zgradbi zob

Pogosto je vzrok za neuspešnpo koreninsko zdravljenje dodaten, spregledan koreninski kanal, v katerem so še prisotne bakterije, ki vzdržujejo vnetje obzobnih tkiv (granulom). Slika prikazuje spregledan, neočiščen MB 2 koreninski kanal v zgornjem kočniku pod operativnim mikroskoskopom. Po mehanskem oblikovanju, kemični dezinfekciji vseh štirih koreninskih kanalov in polnjenju je prišlo do popolne ozdravitve obzobnih tkiv.

endodontija

anatomske-razlicice


Uporaba gumijaste opne

Postopek koreninskega zdravljenja poskušamo opraviti v čim bolj sterilnih pogojih, pri čemer se poslužujemo uporabe gumijaste opne. Tanka gumijasta opna učinkovito izolira delovno področje (zdravljeni zob) ter omogoča sproščeno vzdušje za pacienta, saj tekom dela preprečuje vdor vode, kemičnih irigantov in inštrumentov v ustno votlino.


Uporaba Ni-Ti inštrumenov in strojno širjenje

Za mehansko čiščenje ter oblikovanje koreninskih kanalov se pri sodobnem koreninskem zdravljenju uporablja Ni-Ti inštrumente. Ni-Ti zlitina daje inštrumentom veliko trdnost in upogljivost, s čimer pri oblikovanju sledimo naravnemu poteku koreninskih kanalov.  Uporaba teh inštrumentov v ustrezni motorni enoti zmanjšuje potrebo po uporabi ročnih inštrumentov, zato je zdravljenje veliko hitrejše in daje bolj predvidljiv izid v primerjavi z ročnimi inštrumenti.


Odstranjevanje zatičkov in nazidkov

Z uporabo UZ-nastavkov in drugih inštrumentov, namenjenih za odstranjevanje zatičkov, je v sodobnem endodontskem zdravljenju možno odstraniti skoraj vse vrste zatičkov, s čimer se izognemu kirurškemu zdravljenju in tako omogočimo predvidljivejši izid zdravljenja. Pri tem je bistveno, da ohranimo čim več zdravih trdih zobnih tkiv in tako omogočimo poznejšo ustrezno protetično oskrbo ozdravljenega zoba.


Odstranjevanje zalomljenih inštrumentov

Uporaba operativnega mikroskopa in UZnastavkov omogoča tudi reševanje številnih zapletov, ki nastanejo tekom koreninskega zdravljenja (npr. zlom inštrumenta v koreninskem kanalu). Zalomljeni inštrumenti pogosto preprečujejo ustrezno čiščenje, oblikovanje in dezinfekcijo koreninskih kanalov, zato je za uspešno zdravljenje treba le-te pred dokončno terapijo odstraniti.

odstranjevanje zalomljenih inštrumentov

 


Uporaba sodobnih tehnik polnjenja in polnilnih materialov

V naši ordinaciji uporabljamo sodobne tehnike polnjenja, kot je npr. tehnika polnjenja z zveznim valom, ki omogoča, da vroča gutaperča zapolni čim večji delež oblikovanih koreninskih kanalov ter tudi stranske koreninske kanale, s čimer zmanjša količino uporabljene koreninske polnilne paste.


Zapiranje perforacij in FR-ov

Perforacije, ki nastanejo tekom priprave dostopne kavitete oz. med čiščenjem koreninskih kanalov, vodijo pogosto v razgradnjo okoljne kostnine. Operativni mikroskop nam omogoča dober pregled nad mestom perforacije, nadzor nad odstranjevanjem granulacijskega tkiva iz perforacije, ustavljanjem krvavitve ter tesno zaporo z ustreznim materialom (MTA). Ustrezno zaprta perforacija in endodontsko pozdravljen zob lahko vodita v popolno regeneracijo okoljne kostnine.

zapiranje-perforacij

zapiranje-perforacij


Endodontsko kirurško zdravljenje

V primerih, ko je potrebno kirurško zdravljenje, se uporabljajo mikrokirurške tehnike in operativni mikroskop. Pri tem je poudarek predvsem na minimalni osteotomiji, ustrezni retrogradni preparaciji in polnitvi z MTA-jem pod operativnim mikroskopom in z mikrokiruškimi tehnikami, ki omogočajo minimalno travmo in čim hitrejše celjenje po kirurškem posegu. Uspešnost endodontskega kirurškega zdravljenja je tako veliko boljša od klasičnega kirurškega zdravljenja.